Prim İadeli Hayat Sigortası

Prim iadeli hayat sigortası; hem yatırım yapabileceğiniz hem de sevdiklerinizin hayatını garanti altına  alan bir hayat sigortası ürünüdür. Bu poliçenin süresi 12 yıldır. Poliçe süresinde vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda ailenize vefat tazminatı ödemesi yapılır. Yine poliçe süresinde vefat riskinin gerçekleşmemesi durumunda ödemiş olduğunuz prim size iade edilir.

prim iadeli hayat sigortası

Ödemelere Ara Vermek Mümkün mü ?

Prim iadeli hayat sigortasının ödemelerine ara vermek ne yazık ki mümkün değildir. Ödeme yapmadığınız iki ayın sonunda poliçeniz iptal edilir fakat bazı şartların sağlanması halinde aktifleştirilebilir. Bu şartlar: başvuru formu ve sağlık beyanının güncel halinin iletilmesi ve o yıla ait gecikmiş tüm bakiyenin ödemesinin yapılmasıdır.

Prim İadesi Nasıl Hesaplanır ?

Prim iadeli hayat sigortasında 12 yılın sonunda vefat riski gerçekleşmezse prim iadesi yapılır. Uzun süreli hayat sigortalarında ödemeler dolar yada Euro karşılığı olan TL cinsinden yapılır. Örneğin aylık ödemeleriniz 20 dolar ise süre sonunda size o günün kurundan 2880 dolar ödeme yapılır. Siz de zaten poliçe süresince sigorta şirketine 2880 dolar ödeme yapmışsınızdır. Yatırım olarak değerlendirdiğinizde; siz dolar kuru karşılığı olan  ödemelerinizi aylık olarak yaparsınız. Fakat geri ödeme 12 yılın sonundaki dolar kurundan hesaplanacağı için birikim yapmış olursunuz.

Hayat Sigortası Primi Geri Alınabilir Mi ?

Eğer poliçenizi iptal ettirmek isterseniz, ödemiş olduğunuz prim iadeli hayat sigortası primlerini maalesef geri alamıyorsunuz. Prim iadesini; ödemelerinizi gerçekleştirdiğiniz takdirde poliçe süresi sonunda alabilirsiniz.

Prim İadeli Hayat Sigortası Özellikleri Nedir ?

Prim iadeli hayat sigortasında süre 12 yıldır. Bu sigorta ile her türlü vefat teminatı mevcuttur.  Vefat   riskinin gerçekleşmesi durumunda sigorta ettirenin 1.derece yakınlarına ödeme yapılır. Riskin gerçekleşmemesi durumunda sigorta ettirenin ödemiş olduğu tüm prim iade edilir. Sigorta ettirenin ödeyeceği primler; yaşa, cinsiyete ve sağlık beyanına göre değişir. Bu sigortaya giriş yaşı en az 18 en çok 55’dir. Poliçe ödemeleri dolar ya da Euro kurunun TL karşılığı üzerinden yapılır. Prim ödemeleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve ya yıllık olarak yapılabilmekte olup; kredi kartı ya da havale ile ödeme yapabilmektesiniz.

Minimum Kaç Yıl Prim İadeli Sigorta Yapılır ?

Prim iadeli hayat sigortasını en az 12 yıl en çok 15 yıl yapabilmektesiniz. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçemez.

Vergi Avantajı Var Mı ?

Sigorta poliçelerinde vergi avantajı hayat sigortalarında ve sağlık sigortalarında yapılabilmektedir. Vergi avantajından yararlanacak olan kişi; sigorta ettiren ve ödeyen kişi olduğu takdirde, poliçede sigortalı olan kendisi, eşi ya da 24 yaş altı çocuğu ise yararlanabilmektedir. Vergi avantajı kişinin brüt maaşına göre değişmektedir ve %15 ile %35 arasıdır.

Ferdi Kazalı Prim İadeli Hayat Sigortası Nedir ?

Prim iadeli hayat sigortasında iki teminat bulunmaktadır. Vefat teminatı ana teminat olup kaza sonucu vefat teminatı ek teminattır. Bu teminatı seçmek zorunlu değildir. Fakat ek prim ödeyerek ferdi kaza sonucu vefat teminatını da seçmeniz sizin faydanıza olur. Bu teminatı da eklettiğinizde; kaza sonucu vefat edilmesi durumunda hem vefat teminatından hem kaza sonucu vefat teminatından ödeme yapılır.

Sabit Kurlu Prim İadeli Hayat Sigortası Yapılır Mı ?

Sabit kurlu hayat prim iadeli hayat sigortasını bazı şirketlerde yapılabilmektedir. Örnek verecek olursak; sabit kur ile Mapfre Sigorta’da yapılamazken Aegon Türkiye ile yapılabilmektedir.

Prim İadeli Hayat Sigortalarında İntihar Ödenir Mi ?

Hayat Sigortaları Genel Şartları 3.2. maddesine göre; sigortalının intihar ve teşebbüsü sonunda vefat etmesi durumunda, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını yani matematik karşılık tutarını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça; sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle sorumludur.