» İşyeri Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin; işyeri binasını, bina içerisindeki ürünlerini ve demirbaşlarını güvence altına alan sigortalardır.

• İşyerinizde olası bir yangın çıkması durumunda; kasti olmamak şartıyla yapılan inceleme sonucunda tazminatınız ödenir.

• İşletmenizin olası bir su baskınına uğraması durumunda sigorta şirketi işletmeniz için ödeme yapar.

• Grev, lokavt, terör ihtimaline karşı işletmenizi güvenceye alır.

• Yer kayması, deprem, yıldırım, infilak, fırtına gibi doğal afetlere karşı işletmenizi sigortalatabilirsiniz.

• İşletmenizde cam kırılması hasarına karşı kasti olmamak şartıyla ödeme yapılır.

• Kasıt olmaksızın 3.şahıslara verilen zararlar teminat kapsamındadır.

İşletme risklerine ve faaliyet alanına bağlı olarak ön risk değerlendirmesiyle prim hesaplaması yapılır. Primler sigorta şirketinizin aktüerya hesaplamalarına ve risk gruplarına göre değişiklik göstermektedir.

İşletme çalışanlarının, işyerlerinde gerçekleşen; kendilerine ve 3.şahıslara verebileceği zararları kapsayan teminatlardır.

Elektronik makinelerin, çalışır durumdayken bakımları ve yer değiştirmeleri yapılırken olası hasar tazminatlarını öder.