Hayat sigortası nedir ?

Hayat sigortası nedir ?

Hayat sigortası nedir ; hayatın getirebileceği olumsuzluklara karşı sizi ve ailenizi koruyarak maddi güvence sağlayan sigortalardır. Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?…

» Hayat Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Beklenmedik durumlara karşı sizi ve ailenizi koruyarak belirli bir prim karşılığında maddi güvence sağlayan sigortalardır. Hayat sigortalarında yaşam kaybı, maluliyet, tehlikeli hastalıklar, işsizlik gibi durumlarda sigortalıya ve ya kanuni varislerine poliçede belirlenmiş oranda ödeme yapılır.

Yaşam kaybı riskinize karşı sizi ve ailenizi koruyarak maddi güvence sağlayan sigortalardır.

• Vefat durumunda aileniz; hayat standartlarının düşmeyeceği bir yaşam sürebilir ve çocuklarınızın eğitim giderlerine poliçeniz katkı sağlamış olur.

• Olası bir kaza ile sakatlanmanız durumunda sağlık giderlerinize maddi destek sağlar.

Yıllık hayat sigortası 18-65 yaş aralığındaki herkes için geçerlidir. Primler yaşa, meslek grubuna ve sağlık risk değerlendirmesine göre değişiklik göstermektedir.

Yaş : Sigorta şirketlerindeki aktüerler, fiyat belirlemelerini istatistik veriler ve olasılık hesaplamaları ile yaparlar. Hayat sigortası fiyatları belirlenirken en önemli kriter yaş olmaktadır. Bunun sebebi de yaş arttıkça sağlık riskleri artmasıdır

Cinsiyet : Sigorta şirketlerinde çalışan aktüerlerin istatistik veriler ile çalışmasının sonucunda; belirli yaştaki kadınların erkeklere göre sağlık riskleri daha yüksek olup, belirli yaştaki erkeklerin de kadınlara göre sağlık riskleri daha yüksek olabilmektedir. Bu sebeple, hayat sigortası fiyatları belirlenirken en önemli faktörlerden biri de cinsiyet olmaktadır.

Mevcut Sağlık Riskleri (Hastalıklar) : Hayat sigortalarında, mevcut sağlık riskleriniz var ise; priminize belirli oranlarda bu hastalıklar için ek prim eklenebilmektedir.

Vücut Kitle Endeksi : Hayat sigortalarında vücut kitle endeksi önemlidir. Eğer vücut kitle endeksiniz yüksekse, pek çok hastalık için risk olabileceğinden hayat sigortalarında fiyat belirlenirken önemlidir.

• Hayat sigortalarında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yoktur fakat bireysel emeklilik sigortalarında mevcuttur.

• Hayat sigortalarında hem birikim yapabilirsiniz hem de vefat ve maluliyet teminatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel emeklilik sigortalarında sadece birikim mevcuttur.

• Bireysel emeklilik sisteminde %25 devlet katkısından yararlanabilirsiniz. Hayat sigortalarında vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

• Bireysel emeklilik sistemi, fon alınıp satılan bir birikim sistemidir. Hayat sigortaları, vefat riskini satın alan poliçelerdir. Aynı zamanda hayat sigortalarının belirli poliçeleri, birikim yapma imkanı da sunar.

• Sigortalı poliçe iptali olmaması için hayat sigortasının primlerini ödemek zorundadır. Bireysel emeklilik sigortalarında sigortalı istediği zaman ödemelerini dondurabilir.

Kişi; kendisine, eşine ve 24 yaş altı çocuklarına yaptırdığı sağlık ve hayat sigortalarında belirtilen oranlarda gelir vergisi matrahından düşebilir. Vergi indirimi için, ödenen primlerin aylık brüt ücretin %15’i ve brüt asgari ücretin toplam tutarı kadardır.